CENÍK

Pravidelné služby – 200 - 140Kč/hodina (podle počtu hodin poskytnuté služby)

Jednorázové služby – 250Kč/hodina

Služby v cizím jazyce – 300Kč/hodina


Dlouhodobé služby dle dohody

Minimální délka poskytované služby jsou 2 hodiny