Vítejte na stránkách ELEKCE.CZ

ELEKCE s.r.o. byla založena v roce 2011 pro účely provozu sociálního podniku. ELEKCE s.r.o. je novým podnikatelským subjektem, který vychází z dlouholetých zkušeností Farní charity Česká Lípa. Náklady na provoz sociálního podniku jsou hrazeny ze Státního rozpočtu ČR a ze strukturálních fondů EU – Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Č. rozhodnutí OP LZZ-Z8 824-545/2013. SoFi – sociální podnik | reg. č. CZ.1.04.3.1.06/30.00266

SoFi – sociální podnik byl založen zejména proto, aby lidé sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení dostali šanci mít své místo, práci, zaměstnání v normálním běžném podniku, který se snaží podnikat (nejen je zaměstnávat), tedy vytvářet zisk, a který se snaží obstát v přirozeném konkurenčním prostředí.

Další výzvou bylo navázat na „podnikatelské“ zkušenosti Farní charity Česká Lípa, která léta s velkým úsilím provozuje chráněnou dílnu a v době současné krize velmi problematicky zajišťuje pracovní zakázky pro své handicapované pracovníky. Jsme přesvědčeni, že vzájemným propojením a úzkou spoluprací obou subjektů tedy Farní charity Česká Lípa a SoFi – sociálním podnikem se nám podaří rozhýbat nejen vlastní podnikatelskou činnost, jejíž zisk je především určen na pomoc a podporu potřebných, ale současně pomůžeme těmto lidem získat práci, která je nezbytná k jejich dalšímu pozitivnímu posunu v řešení nepříznivé životní a sociální situace. Naše spolupráce vytváří pro klienty komplexní nabídku služeb, jež jsou provázané a jednoznačně vedou k integraci do společnosti tak, že se stávají nezávislými na systému státní sociální péče.